Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie

Statut GOK 2012

UCHWAŁANR VII/50/15RADY GMINY SULIKÓW

z dnia22 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w Statucie GminnegoOśrodkaKultury w Sulikowie.

zmiana_statutu_2015